College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB). Onderdeel van Min. EL&I.

Overheidsorgaan die onderzoek doet en vergunningen afgeeft aan producenten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voordat ze op de Nederlandse markt worden toegelaten.

See Similar Customers By:

Company Size: 
Integration (System): 
Use Type: