Case Studies

"Sugar is van onschatbare waarde voor ons. Het heeft ons geholpen een volledig klantbeeld op te bouwen waarmee medewerkers alle relevante informatie...
Kennisdeling om onze klanten zo optimaal mogelijk te bedienen.
GSE Dispensing heeft gekozen voor SugarCRM Open Source vanwege de flexibiliteit en de uitgebreide moge- lijkheden. Stap voor stap zullen de huidige...
De keuze voor SugarCRM: het voordeel van open source Zo’n pakket biedt de mogelijkheid direct van start te gaan zonder grote investeringen. Binnen...
Aan de keuze voor Sugar CRM lag een principiële keuze voor open source software ten grondslag. Voor Welland waren vooral de flexibiliteit en de...
De snelle implementatie hebben wij als erg pret- tig ervaren. Je staat meteen positief tegenover het systeem. Ook ben ik blij met de eenvoudige...
Onze keuze is geval- len op SugarCRM, omdat dit platform ons bedrijf de meeste flexibiliteit bood. We hebben SugarCRM on-site geïnstalleerd. Hierdoor...