Customer Success Stories

"Sugar is van onschatbare waarde voor ons. Het heeft ons geholpen een volledig klantbeeld op te bouwen waarmee medewerkers alle relevante informatie...
Kennisdeling om onze klanten zo optimaal mogelijk te bedienen.
GSE Dispensing heeft gekozen voor SugarCRM Open Source vanwege de flexibiliteit en de uitgebreide moge- lijkheden. Stap voor stap zullen de huidige...

Forgot your password?