Customer Success Stories

"Sugar is van onschatbare waarde voor ons. Het heeft ons geholpen een volledig klantbeeld op te bouwen waarmee medewerkers alle relevante informatie krijgen om vragen te beantwoorden in het eerste gesprek." 
Kennisdeling om onze klanten zo optimaal mogelijk te bedienen.
GSE Dispensing heeft gekozen voor SugarCRM Open Source vanwege de flexibiliteit en de uitgebreide moge- lijkheden. Stap voor stap zullen de huidige losse systemen worden vervangen door Sugar CRM. Uiteindelijk zullen alle klanten snel en pro-actief geïnformeerd en beheerd kunnen worden.
De keuze voor SugarCRM: het voordeel van open source Zo’n pakket biedt de mogelijkheid direct van start te gaan zonder grote investeringen. Binnen Vanderlande werkt men met verschillende systemen en wordt voor klanten software ontwikkeld. Binnen het bedrijf is al veel kennis aanwezig.
Aan de keuze voor Sugar CRM lag een principiële keuze voor open source software ten grondslag. Voor Welland waren vooral de flexibiliteit en de uitgebreide mogelijkheden rele- vant. Daarnaast speelden uiteraard de korte implementatie- tijd en de lage opstartkosten een rol.