Case Study: OpenIMS

OpenIMS® en SugarCRM™ ondersteunen beoordeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Best of Suite

De combinatie OpenIMS en SugarCRM is voor het Ctgb de keuze voor de gezochte ‘Best of Suite' oplossing voor het ondersteunen van de primaire bedrijfsprocessen. ,,Omdat", volgens informatiemanager Peter Verboort van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), ,,OpenSesame ICT er in het offertetraject duidelijk bovenuit stak. Net zoals veel andere partijen kunnen ze voldoen aan ons gehele pakket van functionele eisen. Maar het verschil was dat OpenSesame ICT dat niet alleen zei, maar ook aan ons heeft laten zien."

Forgot your password?